Office of International Affairs
News

News

Latest News

Home >News >Latest News

2020 Scholarship of Thai Nguyen University of Technology (For Taiwanese ONLY)

2020-05-14
  • 申請對象: 我國籍學生10名大學、5名碩士及2名博士獎學金
  • 身分限制: 中華民國國籍
  • 申請時間: 即日起至109年6月底為止。
  • 申請所需文件: 申請表、畢業證書及成績單、健康證明、出生證明、護照影本及4*6照片4張 (自行寄至越南太原科技大學。)
  • 其他說明: 詳如附件
         Application
  • 越南太原科技大學聯絡資訊:
         電話: +84912-673-378 或 +84978-200-985 
         信箱: itc@tnut.edu.vn